Den ideella föreningen Sonadas Vänner har haft årsmöte. Under 2018 överfördes 92 701 kronor till Sonada, pengar som har gjort stor nytta för de 200 tibetanska flyktingbarnen som bor där. På de tre elevhemmen bor 144 barn, de andra bor i familjer. Pengarna har använts till näringsrik mat, mediciner, varmt vatten till barnens veckobad, hygienartiklar, lön till bibliotekarien, reparation av det för barnen så viktiga biblioteket med mera. Pengar räcker mycket långt i Sonada.
Styrelsen kommer under 2019 att bestå av Kerstin Blomberg, Eva Lamby, Meynard Johansson, Anne Melin, Tove Carlgren, Karin Irwahn, Britt-Louise Hemmingsson samt Lennart Andemo.
Ordförande Kerstin Blomberg berättade om sin senaste resa till Sonada i april. Det är nu mer än 47 år som hon haft kontakt med den tibetanska flyktingbyn. Det började med att hon bodde och arbetade där 1972 och 1973. Kerstin berättade om många känslomässiga möten med barnen och de vuxna.
De minsta barnen på elevhemmen är 66 till antalet och de är från fem år. 24 av dem hade kommit nyligen. Det fanns bara en och en halv anställd för dem, och för övriga barn bara en i personalen - en ohållbar situation. Kerstin föreslog ledningen att anställa ytterligare två personer, vilket också beslöts. Sonadas Vänner kommer att betala deras löner.
Under vistelsen köpte Kerstin många presenter till barnen. Gosedjur och tandborstar till de små, och till alla barn ritblock, skrivböcker, pennor, kritor, fotbollar, hopprep, basketbollar, badmintonrackets, spel med mera. Samt böcker och ett värmeelement till biblioteket och vattenkokare till elevhemmen, som ska användas när något av barnen är sjukt. Pengar till regnkläder för de små barnen och paraplyer till de äldre lämnades inför den annalkande monsunperioden. En fest arrangerades för alla barn med god mat och underhållning.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som under åren skänkt gåvor till föreningen Sonadas Vänner.