Den 5:e mars höll Sydöstra Gotlands Socialdemokratiska förening årsmöte i Kräklingbo bygdegård. Gotlands Folkblads politiska chefredaktör Erik Fransson var inbjuden och han blev också vald att sitta ordförande för årsmötet. Mötet blev snabbt genomfört då valberedningen gjort ett bra arbete och inga stora förändringar gjordes av de olika valen. Efter mötet intogs en god förtäring som sedan följdes av en intressant diskussion om vad som är viktigt inför de kommande valen i september och där hade Erik Fransson en del intressanta inlägg.
Berra Eriksson