Äntligen!!! Våren är på väg? Lördagen den 24 februari kom ett 30-tal medlemmar till sedvanligt årsmöte i Marinstugan på Söderväg i Visby. Stadgeenliga förhandlingar med val mm där Lars Ellebring valdes till ordförande med Lars Danielson som vice ordförande. I övrigt skedde omval på övriga befattningar. Avgående ordföranden Olof Berglund avtackades efter ett decennium som ordförande. 10 år som kantats av frågan Vad händer med Marinstugan? Vi fick under 2017 nej såväl på förlängt arrende som en planändring som hade kunnat möjliggöra fortsatt verksamhet. En Framtidsgrupp tillskapades då med uppdrag att finna ersättningslokal för i första hand våra kamratliga sammankomster men även att se över möjligheten att finna plats för det museala av flottans verksamhet på och runt Gotland. Lars Ellebring, som tillsammans med Lars Danielson och Christer Wallin (även aktiv i Gotlands Sjövärnskår) genomfört detta arbete, informerade under mötet om den lösning för den kamratliga samvaron som erbjudits oss och som innebär utflyttning från Söderväg och inflyttning i nya lokaler i Visby. En lösning som de närvarande medlemmarna uppskattade mycket positivt för föreningens fortlevnad. Inflyttning kommer förhoppningsvis att äga rum under våren med invigning senast i anslutning till Almedalsveckan. Mer om detta senare i vår. Nya Marinstugan kommer då också att nyttjas av Gotlands sjövärnskår och kunna erbjudas till övriga militära kamratföreningar på Gotland. Vi är mycket hoppfulla avseende samarbetet med Sjövärnskåren.
Den ringa museala verksamheten som föreningen haft i Marinstugan kommer vi att arbeta vidare med i höst och förhoppningsvis kunna utöka. Kontakt har etablerats med Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde och särskilt då KA 3 Kamratförening med deras väl utbyggda marindel som då förhoppningsvis kommer att kunna utökas till att också innehålla och gestalta Flottans verksamhet på och runt Gotland.