Årsmötet inleddes med en kort andakt av vår pastor Frida Hägglund. Två nya medlemmar välkomnades i församlingen.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Ett 35-tal medlemmar deltog.
Till ordförande för årsmötet valdes Ulf Ekström, till vice ordförande Gunder Nyman och till sekreterare valdes Karin Levander.
Årsberättelsen föredrogs av Karin Levander. Den visade på en omfattande verksamhet med gudstjänster i stort sett varje söndag, stor ungdomsverksamhet, rikt musikliv med körsång och musik av olika slag, öppen dagkyrka för daglediga m m.
Vår pastor har varit föräldraledig några månader under året. Då har församlingen haft predikohjälp av, dels några pastorskandidater och dels av lokala pastorer samt andra personer.
Församlingen deltar aktivt i Hemse Ekumeniska Råd med andakter på vårdhemmen och gemensam gudstjänst i Högbyäng.

Resultat- och balansräkningarna redovisades av Torsten Niklason.
Ansvarsfrihet beviljades. Vice ordföranden tackade styrelsen och kassören för gott arbete.

Till styrelsen på 2 år valdes Lars Ejdertun, Tommy Gardarfve, Karin Levander och Gunder Nyman.
Kvarstår 1 år Erik Niklason, Anna-Carin Johnson och Lotta Svensson.
Till ordförande för församlingen på 1 år nyvaldes Gunder Nyman och till vice församlingsföreståndare nyvaldes Karin Levander.
Till ansvariga för Öppna Dagkyrkan omvaldes Gun Klintbom, Ulla-Britt och Orvar Alteryd
Till sångledare och organister omvaldes Anna-Carin Johnson, Torsten Jacobsson och Heidi Niklason
Ansvariga för bokningar av lokaler i kyrkan, Mona Gardarfve och Solveig Ejdertun
Under en paus i årsmötet intogs kaffe och smörgåstårta.
Pastor Frida informerade om närmaste framtidens arbete och samlingar, bl.a. blir det en församlingshelg på Snäckan 28-29 april. Equmeniakyrkan i Sverige aktualiserar Markusevangeliet och vår församling skall också göra det.