Återigen har PRO Visby hållit sitt månadsmöte i Västerhejde bygdegård.
Till mötet kom en hel del gamla och nya medlemmar, för att lyssna på Elena Negussi, från Regionen, som var där för att tala om det viktiga världsarvet, som vi ska vårda och bevara till efterkommande generationer.
Man började med att visa en tiominuters film om hur stockholmare tog sig till Gotland, tur och retur, för ett havsbad vid Snäckgärdsbaden.
Därefter redogjorde Elena för vad ett världsarv betyder och hur man tar det tillvara. Hon höll ett mycket intressant och inspirerande föredrag, där medlemmarna också fick ställa frågor. Föredraget avslöts med att sånggruppen sjöng Gotland fosterö.
När kaffe och semlor avnjutits och lottdragning genomförts, tackade vice ordförande Margareta Melin, för att så många kommit till mötet trots OS och dåligt väglag.