Till månadsmötet i Toftagården den 26 oktober hade SPF Seniorerna Eskelhem -Tofta bjudit in en celeber gäst, generallöjtnant Mertil Melin, tidigare hovstallmästare. Han berättade underhållande om sitt innehållsrika liv: Uppväxten på släktgården i Stånga, yrkesvalet, den militära karriären och om åren i Hans Majestät Konungens tjänst som chef för hovstallet.
Under större delen av sitt liv har Mertil Melin varit knuten till Försvaret. Det började med lumpen i Umeå, han tog värvning och fortsatte med officersutbildning på Krigsskolan Karlberg. Efterhand steg han i graderna och nådde nära nog toppen i och med utnämningen till generallöjtnant 1996.
Som kronan på verket var Mertil Melin därefter i tretton år chef för det Kungliga hovstallet. I detta hedersvärda uppdrag ingår bland annat att ansvara för korteger vid högtidliga tillfällen. Under Mertils tid har det varit tre kungliga bröllop och trettio statsbesök. Vi fick se delar av en film från Prins Carl Philip och Sofias bröllop den 13 juni 2015. I kortegen då deltog hästar från hovstallet, Beridna Högvakten och Polisen, tillsammans ett 80-tal hästar, alla väl lämpade och utbildade för sådana uppdrag. Brudparet färdades i en vacker paradkalesch, dragen av ett fyrspann framförd a` la Daumont. Detta innebär att åkvagnen är utan kusk och att den styrs av ryttare på vänsterhästarna. Efter det kungliga ekipaget syntes gotlänningen Melin i stilig, blå paraduniform ridande hovstallets Cardinal, bördig från Grötlingbo! När så Prinsparet efter 25 minuters rundtur i Stockholm steg ur vagnen vid slottet kunde hovstallmästaren konstatera, att han än en gång lyckats genomföra sitt ansvarsfulla uppdrag med heder och mesta möjliga precision. Ja, för de flesta av oss var det ett stort nöje att få en inblick i denna värld med kunglig pompa och ståt. Mertil Melin kunde förmedla något intressant ur sitt liv till oss alla.
Även medlemmar i SPF Seniorerna Klinteorten var inbjudna till denna trevliga eftermiddag med lunch och föredrag.