Astma-och Allergiföreningen Gotland samlades för årsmöte den 22 februari 2018 på Snäckhagen.
Vi togs emot av Ihab med personal som hade dukat upp en god middag till oss. Ett lotteri hade införskaffats och köplusten var stor då det var många fina priser som skänkts till detta. Efter middagen kom Stefan Larsson som underhöll med välkända visor, vilket var uppskattat.
Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna där ordförande Elisabeth Olsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Till att leda detta årsmöte valdes David Lindvall från Förbundet och mötessekreterare Birgit Cederblad.
Förutom de sedvanliga besluten fattades ett historiskt beslut, nämligen ett beslut om regionalisering med Stockholm/Gotland. Där framgår även att valda styrelseledamöter från Gotland ska ingå i denna.
Denna regionalisering gör att vi tillsammans kan bli mycket starkare och få större genomslagskraft i olika frågor så som i sjukvård, äldrevård, kommunikationer, skola osv.
Vår lokala förening kommer att fortsätta att jobba och verka för Gotlands medlemmar, precis som tidigare.
Kvällen avslutades med lotteridragning. Ordförande Elisabeth Olsson tackade alla medlemmar som kommit till årsmötet och några gick hem extra nöjda med fina lotterivinster.