Visby sockenbastuförening upa genomförde i slutet av februari föreningens åttonde årsmöte representerat av ett 20-tal aktiva medlemmar. Föreningens huvudsyfte är att främja friskvård i samband med kallbad. Under verksamhetsåret har bastun vid "Kallis" varit öppen tisdagar, onsdagar, lördagar samt söndagar. Antal badande ökade under 2017 med 20 procent jämfört med 2016. Under 3-års perioden 2015-2017 har antalet badande ökat med i genomsnitt 12 procent per år vilket onekligen vittnar om ett tilltagande intresse för föreningens verksamhet. Årsmötet leddes av Adri De Ridder och föreningens sekreterare Peter Stade. Vid årsmötet valdes en ny styrelse som fick följande utseende för det kommande året: Sven Landahl, ordförande; Peter Stade, sekreterare; Helena Stade, kassör; Jane Ahrling, Adri De Ridder, och Tobias Stenbom, ledamöter. Valberedningen utgörs av Lasse Siggelin och Nils-Erik Norrby. Föreningens revisor är Sven Sandström.
Antalet badande har som tidigare nämndes ökat kraftigt, med tillhörande "trängsel", och innebär att föreningen i samarbete med regionen medverkar för nya lokaler. Som en ytterst tillfällig lösning har föreningen utarbetat ett förslag som till en viss del skulle kunna förbättra kapaciteten vid "Kallis", inte minst när studenter vid Uppsala universitet, Campus Gotland är närvarande. En långsiktig strategi för att säkerställa finansiering av ett nytt "Kallbadhus" har påbörjats och kommer att intensifieras under 2018.
Vid årsmötet utsågs, och belönades, Lasse Siggelin och Lalla Pettersson som årets bastuvärdar liksom betydande insatser av föreningens "hustomte", Emil Fiskfors. Ytterligare erkännanden för goda insatser gavs till Mikael Mellqvist och Adri De Ridder. Avslutningsvis avtackades den tidigare styrelseledamoten Ann-Sofi Selling.
Mötet avslutades med flera förhoppningar om att Visby sockenbastuförening inom en snar framtid får besked från Regionen om det framtida Kallbadhuset.