Härmed kallas till årsmöte med IK Tjelvar lördagen den 24 mars kl. 14.00 i Båtklubbens lokal i Klintehamn. Årsberättelse delas ut vid årsmötet. Motioner lämnas senast 16 mars.
Vi bjuder på kaffe!

Välkomna!