Apostasi betyder att lämna en religiös "tro" eller "övertygelse".I Sverige har de sekulära (icke-religiösa) värderingarna länge varit en självklarhet. Även om det fortfarande finns problem har de humanistiska värderingarna och människans frihet oftast varit självklara och överordnade religiösa dogmer. Att tveka om sin religion och sedan lämna den innebär att man betraktas i vissa religiösa kretsar som "avfälling" och innebär ofta att man isoleras från tidigare trosfränder och vänner. Själva åtgärden att lämna en religiös tro kallas "apostasi". Vissa religioner har stränga straff som kan utmätas mer eller mindre strikt.

Inas Hamdan kommer onsd den 18 sept att i Almedalsbiblioteket föreläsa om "Att lämna en religion - kan det vara straffbart?", varigenom hon vill beskriva sina upplevelser med Islam i det sekulära svenska samhället. Kan apostasi överhuvudtaget vara straffbart i ett sekulärt och demokratiskt samhälle? I de delar av Sverige där Inas Hamdan växte upp kändes det inte som en självklarhet. Föreläsaren kommer tala om upplevelsen att växa upp i Sverige med konservativa muslimska normer, och hur det kan vara att vända sig mot dem.