Drygt sextiotalet intresserade hade mött upp när arbetsgruppen för det blivande utvecklingsbolaget Lädubro i Lärbro kallat till möte i Korsbygården. Björn Dahlström gav en bakgrund till varför det behövs ett utvecklingsbolag i socknen och inbjudna representanter från regionen, Leif Dahlby (S) och Lars Thomsson (C) berättade om regionens inställning och möjligheter att stötta lokala satsningar.
Kristina Olsson från När berättade inspirerande om hur Viruddens utvecklingsbolag i När kom till och hur de nu går vidare med bland annat byggande av lägenheter i det gamla församlingshemmet.
Calle Brobäck var en uppskattad gästföreläsare som entusiastiskt berättade om namnet Lärbro och några av sevärdheterna i socknen.
Mötesdeltagarna delades in i smågrupper och en lång rad önskemål framfördes under kvällen på vad utvecklingsbolaget bör satsa på och utveckla i Lärbro med omnejd. Lägenheter, äldreboende, ungdomsgården kvar och möjlighet att ha koloniträdgård var några av punkterna på önskelistan.
För att ett utvecklingsbolag skall kunna komma till stånd behövs aktieägare och drygt fyrtio av de närvarande skrev på en intresseanmälan om att ekonomiskt stötta det blivande utvecklingsbolaget Lädubro i Lärbro.
Nästa stormöte blir den 23 maj i Korsbygården då några konkreta arbetsmål skall presenteras.