Onsdagen den 3 april hölls interimsmöte på folkhögskolan i Fårösund, på mötet bildades en interimsstyrelse för föreningen. Styrelsen består av följande medlemmar:
Ordförande Lars-Ove Svensson
Sekreterare Sören Tillberg
Kassör Pär-Gunnar Werkelin
Ledamöter Allan Pettersson, Gunnar Norrby och Jörgen Carnell

Föreningen har till ändamål att tillgodose och bevaka husbehovsfiskarens intressen i fiskefrågor samt att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.

En annan viktig fråga för föreningen är att kustfiske med traditionella redskap skall finns kvar som en naturlig del i en levande landsbygd på Gotland. Husbehovsfisket skapar stor livskvalitet och rekreation samtidigt som dess utövare är viktiga bärare av vårt kulturarv.

Levande kustsamhällen och åretruntlevande fiskelägen är mycket viktiga även för turism.

Föreningen kommer att vara politiskt och religöst obunden med verksamhetsområde på Gotland.
För mer information om föreningen

vänligen kontakta:
Email : husbehovsfiskare@gmail.com
Sören Tillberg 221339, 070426 7978 Allan Pettersson 0736100785
PG Werkelin 070 222 3523 Gunnar Norrby 34012, 070 2204358
LarsOve Svensson 221760,070582 9427 Jörgen Carnell 245240