Träffen genomfördes hos Lina Wahlberg Hablingbo, där ca trettio släktingar möttes och en uppsluppen stämning uppstod med många skratt och samtal. Släktforskning har pågått många år med Folke Larson Hallfose som "Master", Därefter har Gun-Louise Johansson, Margareta Hafdell hakat på och hittat en ny släkting, Ulf Björkdahl, Kungsängen som har samma släktled som Hallfose.
Ulf har forskat och hittat släkt i Chicago som även vi tillhör.
Ulf kommer att resa dit i oktober 2010 och träffa släktingar där. Han kommer bli guidad runt på de olika platser där vår släkt har bott och begravts.
Släktforskarvecka genomfördes första veckan i juni 2010, där Folke, Ulf och Gun-Louise deltog.
Släktforskarexperten Mats Ekedahl bjöd vi in och diskuterade många gamla foto och amerikabrev från mitten av 1850 och i början av 1900 talet, då visar det sig att även Mats har ett släktled till Hallfose gård.
År 2013 firar Hallfosesläkten 300 år sedan första släkting bosatte sig på Hallfose gård. Planering av ett jubileum där gotlänningar, smålänningar och amerikanare pågår, då vi skall träffas på Hallfose gård under gemytliga möten.

/Vid pennan Gun-Louise Johansson/