Under sensommarsöndagen 31 augusti sammanstrålade ett 25-tal personer vid Stånga kyrka för att göra några nedslag i Stånga. Vi beundrade först kyrkans exteriör med de ståtliga skulpturrelieferna. Alnlikaren på kyrkdörren väckte diskussion. På kyrkans innerväggar finns inte ett spår av kalkmålningar, de är omsorgsfullt raderade sedan några hundra år. Dopfunten och krucifixet tilldrog sig desto mer intresse.
Sedan gick turen till Liffride gård genom Gumbaldes gröna golfmarker. Där tog husägaren Frida Karlqvist emot och berättade om det gamla boningshuset som övergavs kring 1927. Därmed blev flygeln, som byggdes till, gårdens boningshus. Husen byggdes ihop med trapphus och planerna var att båda skulle bebos. Så blev det inte.
Det gamla huset har renoverats på 1990-talet och fått vackra färgsättningar på väggarna liksom fantastiska tapetkopior. Huset har en krånglig men intressant byggnadshistoria. Först byggdes nedervånings nuvarande kök, som först var sal till flygelns boningshus. Det var en enkelstuga. Så byggdes en vardagsstuga till och huset blev en dubbelstuga. Övervåningarna byggdes till i etapper, där det nu finns två salar. Detaljerna är många i det gammaldags huset, detaljer, som man bara kan ana vid ett vanligt besök. Tapeterna i de båda salarna med de kopierade kraftfulla mönstren uppskattades dock omedelbart.
Så fortsatte utflykten till fots till Liffride träsk, 1,5 km bort i skogsområdet norr om gården. Vi passerade svamp, slånbär, hästar och grustag i en strandvall som vägen följde. Vid det lilla träsket, inramat av blommande näckrosor, vass och säv gjorde vi halt och åt av den medhavda matsäcken. Ledare för utflykten var Vera Pärli och Maj Wennerdahl