Lärare:
Övre raden från vänster:
Mittenraden:Nedre raden: