Lärare: Helena Nirs.

Från vänster: Ruben Lundeberg vill bli pilot när han blir stor, Ella Gruenberg, lärare, Nisse Holmberg, snickare, Adam Linnerhed, lärare på Högskolan, Wilma Janby, jobba på hunddagis, Maja Bogaeus, hundskötare.