Lärare: Paula Fritz.

Övre raden från vänster: Armando Pettersson vill bli polis när han blir stor,
Albin Lindgren, trummis, Alma Genfeldt, frisör.

Nedre raden: Elvira Ahlvin Hillström, veterinär, Samuel Gruenberg, trollkarl,
Hedda Tinge, agent.