Lärare:Stående från vänster:Sittande i trappan:Längst fram: