Lärare: Birgit Nyberg.

Från vänster: Ossian Wessman vill bli cykelförsäljare när han blir stor, Miko Schmidt, kock, Love Sedersten, ormtjusare.

Foto: Göran Nilsson/Bildvision