Lärare: Carina Hammarin Jönsson.
Från vänster: Edvin Palmgren Sandling, Benjamin Isaksson Olsson, skogsarbetare, Frida Albano
Castro, mästerkock.

 

Foto: Göran Nilsson/Bildvision