Lärare: Britt Björkqvist och Gunilla Carlsson.

 

Från vänster: Julia Espegren-Lindgren, Hampus Lindahl, Jennifer Nilsson, Jonna Nilsson, läxläsare.

Artikelbild