Grundsärskolan.

Lärare: Britt Björkqvist, Gunilla Carlsson och Inger Björkander.

Överst: Oliver Ljunggren vill köra lastbild och fotografera när han blir stor.

Från vänster nedre raden: Viktor Eldh/Hägren, jobba på bibliotek, Julia de Boer, simmare, Erik Farinder, jobba vid Inger.

Foto: Göran Nilsson/Bildvision