Lärare: Gunilla Ek.

Från vänster: Liam Johansson vill bli bonde när han blir stor, Angelica Simander, kock på Max, David White, bonde, Emil Jonsson Levedahl, kock på Max.