Lärare: Lena Signer
Från vänster: Julius Hejdström vill bli kustbevakare när han blir stor, och Adam Lydahl vill bli maskinskötare.

 

Foto: Göran Nilsson/Bildvision