Gotlands lantmäns förre VD Ulf Hörsne har avlidit 81 år gammal. Namnet Hörsne leder bakåt i tiden till Ulfs farfar som var präst i Hörsne och när hans far sedan skulle studera i Uppsala var det så många som hette Jakobsson, så därför tog han tog sig namnet Hörsne, efter hemsocknen. De finaste rottrådarna är således förankrade i den Gotländska myllan.
Det tidiga yrkesvalet stod mellan att bli sjöman eller att bli jordbrukare, men det agrara blev det goda valet. Efter en del praktik, utbildade sig Ulf till Lantmästare på Alnarp 1962 och fick direkt anställning på husdjursintuitionen på Alnarp där han tjänstgjorde som "lärarassistent" under några få år. Gotlands lantmän kallade, det hette GLC på den tiden, man behövde en Direktörsassistent och Ulf fick jobbet med ansvarsområden, gödsel, foder, kemikalier och filialerna.
Ett intressant erbjudande som VD för Gutekyckling inom KF nappade Ulf på, ett jobb, ett mellanspel han innehade under fyra år, för att återkomma till Gotlands lantmän nu som dess VD. Många av oss äldre lantbrukare minns honom tydligt agerandes i en tid med krav på förändringar, medförande rationaliseringar, nedläggningar av gamla orationella lagerplatser m.m. vilket ofta betydde många svåra beslut. Ulf var pedagogen, ett exempel en nyhet, på distriktsmötena fick medlemmarna lära sig grupparbete. Ulf hade framtidsvisioner, diskussionen om den framtida Lantmännen-strukturen, en rikstäckande förening i stället för nu 8-9 föreningar, kunde Gotland verkligen klara sig själv? inleddes redan då. År 2000 blev visionen verklighet.
Efter 12 år på VD-stolen, får så Ulf erbjudandet att bli VD för Blekinge-Kronoberg Lantmännenförening BKL, dit familjen flyttar. Tjänsten innehar han endast under några få år, ohälsa tillstöter. Åter hemkommen till Gotland tillträder han tjänsten som VD för Gotlands Tidningar GT, en tjänst som han innehar under en kortare tid, då inte längre hälsan står honom bi.
Ulfs försvarsintresse har alltid varit starkt. Under många år har han varit djupt engagerad i Hemvärnet och i FBU (Frivillig Befäls Utbildning) på Gotland.
Vi minns med glädje och tacksamhet en Lantmännenprofil en god och omtänksam vän som nu lämnat oss. Närmast sörjande är hustru Ingegerd, fyra barn och en stor skara barnbarn samt många gamla goda vänner.