En fantastisk underbar person och en "nyckelspelare" i vår verksamhet har hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Till allas beströtning möttes vi av meddelandet att vår mångårige medarbetare som handarbetsterapeut inte fanns med oss längre. Som den nyckelspelare hon var för oss lämnar hon ett stort tomrum efter sig i vårt arbetslag. Lena var en duktig varpakastare i sin ungdom innan hon utbildade sig till arbetsterapeut.Med samma träningsvilja och målinriktning som hon allt oftare prickade varpastickor så lärde hon sig genom utbildning och ständigt egen förkovring att bli en fantastiskt duktig handarbetsterapeut på vårt lasarett och lärde sig med åren rehabilitera allt svårare handskador. När en professor i handkirurgi från Göteborg skulle operera en Gotlandspatient för "där har ni så bra handterapi". Ett omdöme som Gotland fått mycket tack vare Lena. Lena kommer att lämna ett stort hål efter sig i vår vårdkedja att behandla svåra handskador vilket kommer att ta tid att fylla igen. Vi känner en stor sorg och saknad. Tomrummet är förstås ännu större och smärtsammare för Frasse och resten av hennes familj.

Ortopedlaget ,Visby Lasarett