3 juni 2012 mötte jag en fin person när jag sökte rehanträning på Korpen. Denna person var Kerstin Åkesson. Hon mötte mig med värme i sitt sätt att ta emot en patient. Hon ställde sig framför mig och sa med mycket allvar i rösten "vi kan inte laga allt, men vi kan underlätta". Jag läste i tidningen lördagen den 28 februari 2018 och fick se att Kerstin inte längre giick att laga, hon blev bara 66 år. Kerstin har gjort mycket för mig och för alla drabbade MS-patienter. Det var med mycket sorg jag mötte detta bud, och mina tankar går till Hans och alla Kerstins vänner. Vila i frid.