Roland Thörnroos har efter en tids sjukdom avlidit på sin 81-årsdag. Han föddes 1938 och växte upp på Södermalm i Stockholm. Roland efterlämnar hustrun Berit, barnen Maria och Mikael samt barnbarn
Jag var sedan några år anställd i dåvarande Läkartjänst/Tandläkartjänst, sedermera Praktikertjänst, när Roland anställdes 1971. Han kom från Parfymeri Rouge. Roland började sin bana som redovisningschef och blev sedan chef för bolagets administration. Verksamheten växte lavinartat under 70-talet och blev Sveriges största vårdbolag. Roland fick allt större ansvar. Efter ett par stormiga år i mitten av 80-talet utsågs han till VD och koncernchef. Under den tiden hade jag lämnat bolaget men återrekryterades av Roland.
Han var som chef mycket uppskattad och omtyckt av både medarbetare, läkare/tandläkare och övriga vårdanställda. Roland hade stor humor och var mycket slagfärdig
Efter sin pensionering från koncernchefsbefattningen arbetade Roland som Vd för en dotterbolagskoncern. Han fortsatte sedan med ett antal styrelse-och konsult uppdrag i egen regi.
Rolands sociala kompetens och erfarenhet som ledare fick han också användning av när han under början av 2000-talet var ordförande i Visby Golfklubb. Medlemmarna såg honom ofta nyttja den vackert belägna banan på Kronholmen och kunde då på håll identifiera honom genom hans säregna sving. Under några år rattade han en liten röd öppen MG som rymde golfbagen i passagerarsätet
Gotland var hans andningshål och sommarvistet i Västergarn/Sanda byggdes efterhand ut med gästhus för barn och barnbarn.
Vi arbetskamrater har många roliga minnen från fester och samkväm med Rolle. Inte minst bidrog han i det mindre gänget "Föreningen för sjö-och kustaktiviteter, Sjöka" vars egna årsredovisningar stod i stark kontrast till de som bolaget producerade.
Att som vice Vd få samarbeta med Roland var en ynnest och en glädje. Han bidrog starkt till att vår familj kom att förvärva gården Odvalds i Linde. Under sina sista år drabbades Roland av Alzheimer och hans möjligheter att uttrycka sig begränsades kraftigt.

Tankarna går till Berit och familjen
Jan Carlsson