Minnesstund för Anders Wiman i Fridhems kapell
kl.13.30 den 5 september där efter ned sättning av urna.
Där avslutas sammankomsten.