Förre landshövdingen Claes Elmstedt har avlidit i en ålder av närmare 90 år.
Claes var landshövding på Gotland åren 1984-1991. Med Claes inleddes en dynamisk period och han var engagerad i de flesta frågorna. Därför initierade han en omfattande samverkan inom länet för att stimulera utvecklingen.
Claes var väl medveten om den högre utbildningens betydelse och etablerade därför ett samarbete mellan det offentliga Gotland och näringslivet för att gemensamt skapa ett Utvecklingscentrum Gotland, UCG.
Claes fick 1987 regeringens uppdrag att utreda lokalisering av högskoleutbildning till nya delar av landet, däribland Gotland. Han fick därmed möjligheter att förverkliga sina utbildningsambitioner för sitt nya län. Hans förslag till regeringen resulterade i den s k Gotlandsmodellen där en statlig högskoleutbildning etablerades med formell knytning till Länsstyrelsen. Samtidigt var Claes starkt pådrivande för högskolans lokalisering till den gamla maltfabriken i Visby.
Lantbruket och landsbygden hade i Clases en kraftfull företrädare. Som ordförande i Hushållningssällskapet och genom Lövsta landsbygdscentrum kunde han samla alla goda krafter till gagn för landsbygdsutveckling och småföretagande som livsform.
Statistik och långa promemorior var inget som imponerade på Claes. Vi som arbetade tillsammans med honom fick snabbt lära oss att lagar och förordningar inte var självklara argument för våra beslut. Ofta avslutade han en ambitiös föredragning med frågan: "Och hur påverkar nu detta den enskilde gotlänningen?".
Claes var extremt resultatinriktad. I kombination med en stor prestigelöshet, ett enastående minne och sin samarbetsförmåga uppnådde han resultat som vi idag skall vara tacksamma för. Claes var rättfram och ingen kunde missförstå vad han menade. Manuskript var också främmande för honom. "Det blir lättare så" sa han ofta.
Sista gången Claes besökte Gotland var i maj 2016 i samband med Landsbygdsriksdagen. Som landshövding fick jag då möjlighet att såväl visa Länsstyrelsens nya lokaler som samtala med Claes i residenset. Det var intressant att lyssna till hans berättelser om arbetet under hans ämbetsperiod här och jag kände igen mig i många situationer.
Det är många som idag har anledning att känna stor tacksamhet för alla de insatser Claes gjort för Gotland. Vi som arbetade nära honom kommer att minnas honom som en gediget god person och stimulerande ledare.