Elna Wahlgren-Lundqvist, Ingemar Söderström, Thomas Stoor, Richard Wottle och Sven-Bernhard Fast var de fem biskopskandidater som fick flest röster i provvalet. Under den senaste månaden har de fått tillfälle att var och en för sig presentera sig själva. I går kväll samlades de till en gemensam hearing på Wisby strand, där alla intresserade fick chansen att ställa sina egna frågor. En och en kallades de in på scenen och till den heta biskopsstolen, där de grillades av Tommy Wahlgren, innan de samlades till ett gemensamt samtal.

Raka svar
Här avkrävdes kandidaterna raka svar på konkreta frågor. På så sätt fick elektorerna till exempel besked om att alla kandidater, utom Thomas Stoor, med glädje viger par med samma kön och att Ingemar Söderström, Elna Wahlgren-Lundqvist och Thomas Stoor kan tänka sig hårdrockskonserter i Visby domkyrka.
Men här fanns det också plats för något utförligare resonemang om ledarskap, andliga förebilder, visioner om gudstjänstliv och hur man ska hålla samman Visby stift, med alla dess församlingar på Gotland och i världen.
Världen fanns på plats genom att hela hearingen filmades och sändes ut direkt till alla elektorer i utlandsförsamlingarna. Och flera av kandidaterna förklarade också att ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter kan vara ett sätt att hålla ihop Sveriges spretigaste stift.
- Den uppgiften blir en av de stora utmaningarna, förklarade Sven Bernhard Fast.
Men "spretigheten" är också en tillgång, tycker Richard Wottle:
- Det är bra församlingarna på Gotland att vara del av ett internationellt nätverk och det är bra för utlandskyrkan att få en stabil bas på Gotland.

"Annars ingen aning"
Thomas Stoor gillade modellen med den lite lättsamma grillningen.
- Det är bra att det blir lite avspänt så att de får se vad vi är för personer.
Elektorn Karl-Henrik Levander från Havdhem höll med:
- Det är nödvändigt att man gör något som det här, annars har vi ju ingen aning.
Men efter att Karl-Henrik hört de enskilda intervjuerna har han ändå inte blivit klokare.
- Nej, jag tycker faktiskt om dem mindre efter det här. Jag vill ha en biskop som är som folk är mest och som kan ta seden dit de kommer.
- Nu är vi på upploppet i en väldigt lång process, förklarade stiftsstyrelsens vice ordförande Håkan Jonsson.
- Lägg örat mot marken och lyssna, men lyft också blicken mot horisonten och tänk vem av de här som ska leda oss framåt, var hans råd till alla elektorer.