Logga in

BILDERNA: En hel fabrik som inte längre finns kvar

GAMLA BILDEN Norra Gotland har länge varit centrum för kalkindustrin. Men fler cementfabriker har existerat än de som finns i dag. Kolla bilden!

I Valleviken fanns under början av 1900-talet en storskalig cementfabrik. Ruteverken, eller Rute Cement som det kallades, började byggas strax efter att Slite cementfabrik stod klar 1917.

Det mesta i Valleviken kretsade kring fabriken. Den lade grunden för hela bostadsbyggandet, och Rute Folkets hus kom även till enbart på grund av industrin. Som mest hade Ruteverken cirka 300 anställda.

Även i Visby fanns en cemenfabrik. Den och Slitefabriken köptes 1931 av Skånska Cement (senare Skanska), medan Vallevikens cementfabrik lades ned 1947. Kort därefter påbörjades rivningen av de stora lokalerna.

Artikelbild

| Ruteverken, eller Vallevikens cementfabrik, var i bruk mellan cirka 1920 och fram till 1947 då den revs.

Ett av de kvarvarande spåren av industrin i dag är huset där Sjökrogen är inrymt, som under industritiden användes som kontor för cementfabriken.

Har du fler gamla bilder du vill dela med dig av? Ladda upp dem här intill eller mejla redaktion@helagotland.se.