Begravningsgudstjänst för Tyra Adman hölls i Roma kyrka torsdagen den 15:e januari 2018. Medan gästerna samlades spelade kantorn musik på orgeln och fortsatte efter klockringningen med att spela Benny Anderssons "Tröstevisa" som inledningsmusik. Solisten Stefan Larsson sjöng till eget gitarrackompanjemang den skotska folkmelodin "Oändlig nåd" med svensk text av Anders Frostenson och därefter sjöngs psalm 251:1-2 "Var jag går i skogar, berg och dalar" gemensamt. Officianten Pernilla Cramnell utgick i sitt griftetal från Psaltaren 103: 15-17 "Människans dagar är som gräset..." och läste en dikt av Henry Scott Holland som på svenska fått titeln "Döden är inget märkvärdigt" varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen samt Herrens bön föregicks av att solisten och kantorn sjöng William Sheilds "Godnattvalsen" med svensk text av Lennart Reuterskiöld och efterföljdes av psalm 297 "Härlig är jorden". Under avskedet i kyrkan spelade kantorn stilla orgelmusik och därefter följde slutbön och välsignelsen. Solisten framförde Jimmy Millers samt Jack och Elsie Osborns "Där rosor aldrig dör" med svensk text av Donald Bergagård och som avslutningsmusik spelade kantorn "Time to Say Goodbye" av Francesco Sartori. Innan klockringningen läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Alzheimerfonden.