Begravningsgudstjänst för Sten Nordin hölls i Östergarns kyrka fredagen den 12 juli 2019. Medan gästerna samlades spelade kantorn Jan Bergquist musik på orgeln och efter klockringningen ackompanjerade han på piano Elin Jakobsson när hon sjöng Evert Taubes "Så skimrande var aldrig havet". Psalm 249 "Blott en dag" sjöngs gemensamt. Officianten Rune Olofsson utgick i sitt griftetal från svensk psalm 256 "...det finns en mörklagd hamn..." varefter han förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön samt välsignelsen föregicks av att Elin och kantorn sjöng och spelade Åsa Jinders "Stilla ro och nära" och efterföljdes av psalm 300:1,4,5 "O, hur saligt att få vandra". Elin och kantorn framförde Bo Setterlinds "Drömmens skepp" med tonsättning av Staffan Percy och medan kantorn spelade den skotska folkmelodin "Amazing Grace" bars Sten ut till den sista vilan på kyrkogården. Avsked togs vid graven och blommorna från blomstergärden kring kistan lästes upp och därav kan nämnas blommor från bland andra Sysne fiskarförening och Gotlands Läns Fiskeriförsäkringsbolag. Avslutningsvis sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden". På den efterföljande minnesstunden på Hamnkrogen i Herrvik läste Felicia Nyberg upp minnesgåvor skänkta till Sjöräddningen "Gotland" från bland andra Myntsamlarklubben Goten, Sockenboksgruppen och Fiskeservice Gotland. Gåvor var även skänkta till Cancerhjälpen. Felicia talade även till minnet av Sten och tackade på de anhörigas vägnar.