Begravningsgudstjänst för Ove Rosvall hölls fredagen den 16 februari i Dalhems kyrka. Kantor Barbro Olofsson spelade stilla musik på orgeln medan gästerna samlades och därefter "Air" av Johann Sebastian Bach som inledning. Officianten Per Mellqvist sade några inledande ord och psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" sjöngs gemensamt innan han fortsatte med sitt personliga griftetal över Ove följt av bön, överlåtelsen och bibelläsning. Begravningsbönen, Herrens bön och välsignelsen omramades av psalmerna 190 "Bred dina vida vingar" och 297 "Härlig är jorden". Som avslutning spelade kantorn "Tröstevisa" av Benny Andersson och till tonerna av denna bars Ove ut för gravsättning. Avsked togs vid graven och som avslutning lyste officianten frid över Oves vilorum. Efterföljande minnesstund hölls i Församlingshemmet. Blommor hade lämnats från bland andra Å-gruppen. Minnesgåvor hade överlämnats till Diabetesfonden och Läkare utan gränser.