Begravningsgudstjänst för Olof Jakobsson hölls i Gothems kyrka torsdagen den 24 augusti. Kantor var Birgit Sjöstedt Gahnfelt och hon spelade först samlingsmusik och sedan som inledning den skotska folkmelodin "Amazing grace". Officiant var Lena Maria Hagensen och efter hennes inledningsord sjöngs gemensamt psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder". Officianten utgick i sitt griftetal från Uppenbarelseboken 1:17-18 "När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket...". Psalm 791 "Du vet väl om att du är värdefull" sjöngs och efter bönen sjöng Olle Jonsson, till eget gitarrackompanjemang, Linnea Hofgrens "En ton från himmelen" tonsatt av Bengt Johansson följt av överlåtelsen. Bibelläsningen omramades av psalmerna 248 "Tryggare kan ingen vara" och 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad" och efter begravningsbönen och Fader vår sjöng Olle, till pianoackompanjemang av kantorn, Py Bäckmans "Stad i ljus". Avskedstagande togs under det att kantorn spelade stilla orgelmusik och efter slutbönen sjöng Olle, till kantorns pianoackompanjemang, Carl Bobergs "O store Gud" följt av välsignelsen. Kantorn spelade som avslutningsmusik Evert Taubes "Så skimrande var aldrig havet" och under klockringning bars kistan ut till den väntande begravningsbilen och gemensamt sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden". Efterföljande minnesstund hölls i Bygdegården. Minnesgåvor hade överlämnats till Gothems Röda Kors, till Röda Korset från Gothems Röda Kors, till Barncancerfonden och till Svenska Kyrkans Internationella Arbete. Blommor hade lämnats från bland andra Boende och Personal i Norrlanda och Nybingels Gård.