Begravningsgudstjänst för Marie-Charlotte Hoas hölls i Östra gravkapellet onsdagen den 24 januari 2018. Medan gästerna samlades spelade kantorn Hillevi Knutas musik på pianot och fortsatte efter klockringningen med att spela och sjunga Jan Ekedahls och Eva Sjöstrands "Andetag" ur Volund som inledningsmusik. Solisten Stefan Larsson sjöng till eget gitarrackompanjemang Gustaf Frödings "Strövtåg i hembygden" tonsatt av Björn Dixgård och Gustaf Norén och därefter sjöngs psalm 249 "Blott en dag" gemensamt. Officianten Prost Staffan Beijer utgick i sitt griftetal från Hebreerbrevet 7:25 "Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem." varefter han förrättade överlåtelsen. Bibelläsningen föregicks av att solisten spelade och sjöng William Shields "Godnattvalsen" med svensk text av Lennart Reuterskiöld. Begravningsbönen och Herrens bön samt välsignelsen omramades av psalm 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad" och psalm 277 "Så tag nu mina händer". Solisten framförde Yip Harburgs och Harold Arlens "Over the Rainbow" och därefter sjöngs gemensamt sånger från Gammel-Svenskby "Vänta efter Herren" och "Signe och bevara". Under det att kantorn spelade Oskar Lindbergs "Gammal fäbodpsalm" bars Marie-Charlotte ut till den sista vilan på kyrkogården. Avsked togs vid graven och efter slutbönen sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden" unisont. På den efterföljande minnesstunden i Flundrevikens samlingslokal läste officianten Alva Möllerströms dikt "Seglats" och därefter berättade sonen Dag Urban sin mammas livsresa. Officianten läste upp minnesgåvor skänkta till Läkare utan gränser från bland andra Personalen på Nyckelpigan, Tingsbrogården. Gåvor var även skänkta till Föreningen Svenskbyborna och till Cancerfonden. Officianten läste även Alva Möllerströms dikt "När skuggorna skingras" samt bibelläsning och bön. Avslutningsvis sjöngs psalm 190 "Bred dina vida vingar" gemensamt.