Begravningsgudstjänst för Margareta Larsson hölls i Vibble kapell fredagen den 24 november 2017. Som i inledningsmusik sjöng Celtic Woman från ett digitalt media Giacomo Rossis och Georg Friedrich Händels "Lascia Ch´io Pianga" varefter psalm 249 "Blott en dag" sjöngs gemensamt. Officianten kyrkoherde Staffan Eklund utgick i sitt griftetal från Psaltaren 139:9-10 "Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig." varefter han läste psalm 256 "Var inte rädd" följt av överlåtelsen och bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön efterföljdes av avskedet i kapellet, där kantorn Linnea Tibell på orgeln spelade Johann Sebastian Bachs "Air". Efter slutbönen och välsignelsen sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden" unisont. Från ett digitalt media spelade Putte Wickman på klarinett och Visby Big Band Lasse Lindgrens "To My Friends" som avslutningsmusik. På inspelningen med Visby Big Band spelade Margaretas framlidne make Lars-Åke Larsson piano.
Minnesgåvor hade lämnats till Läkare utan gränser.