Begravningsgudstjänst för Lisbet Arvidsson hölls fredagen den 2 februari i Allhelgonakapellet. Medan gästerna samlades i kapellet spelade kantorn Erik Tibell stilla orgelmusik och sedan som inledning James C. Millers samt Jack och Elsie Osborns "Där rosor aldrig dör". Officiant var Anna Ljung och efter hennes inledningsord och bön sjöngs gemensamt psalm 183 "Som sådden förnimmer Guds välbehag" och därefter spelades Carl Bobergs "O store Gud" framförd av Artur Erikson på digitalt media. Officianten höll ett personligt griftetal över Lisbet och efter överlåtelsen och bön läste barnbarnet Joakim Nilsson ett bibelord ur Johannesevangeliet 11:25-26 "Då sade Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö". Herrens bön och Välsignelsen föregicks av psalm 289 "Guds kärlek är som stranden" och efterföljdes av "I den stora sorgens famn" av och med Ted Gärdestad, i ett arrangemang av Peter Nordahl med text av Kenneth Gärdestad på digitalt media. Psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" sjöngs och under det att kantorn sedan spelade Benny Anderssons "Tröstevisa" bars Lisbet ut för gravsättning på Norra kyrkogården. Avskedet vid graven inleddes med att psalm 297, vers 1, "Härlig är jorden" sjöngs och efter avskedstagandet och officiantens slutbön sjöngs som avslutning vers 2 och 3 på nyss nämnda psalm. Minnesgåvor hade överlämnats till Cancerfonden och till Cancer- och Allergifonden.