Begravningsgudstjänst för Lena Olofsson hölls i Roma kyrka fredagen den 9 februari 2018. Under hela begravningen fanns Roma IF's fana i koret. Som inledningsmusik spelade kantorn Jan-Erik Ahlström på orgeln "Air" av Johann Sebastian Bach och därefter ackompanjerade han på piano solisten Malin Martis när hon sjöng Nick Borgens "Låt mina händer vagga dig". Psalm 799 "Det är svårt att mista en vän" sjöngs gemensamt. Officianten Janne Manni höll ett personligt griftetal varefter han förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön föregicks av att solisten sjöng Joakim Bergs "Utan dina andetag" och efterföljdes av psalm 231 "Oändlig nåd". Under avskedstagandet i kyrkan spelade kantorn stilla orgelmusik och talade till minnet av Lena gjorde idrottskamraten Inga Wallin samt arbetskamraten Elisabeth Andersson som också läste en dikt om händer. Från blomstergärden kring kistan kan nämnas blommor från bland andra Vännerna i Varpasektionen och Mulde VK. Solistens framförande av Bjørn Kristiansens "Gunatt" med gotländsk text av Allan Nilsson omramades av slutbön och välsignelsen. Som avslutningsmusik spelade och sjöng kantorn och solisten "Gabriellas sång" av Py Bäckman och Stefan Nilsson. På den efterföljande minnesstunden i Halla bygdegård läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Cancerfonden från bland andra Kovlands IF, Tofta Varpaklubb, Banda Varpaklubb, Svenska Varpaförbundet, Gotlands Varpaförbund, Varpaklubben Björken, Sveriges Arbetsterapeuter-Gotlandskretsen, Roma Idrottsförening, f.d. Rehab Slite, Hälso-och Sjukvårdsnämnden, Varpavännerna i Gotlands Ekeby, Arbetskamraterna Ortopeden Visby lasarett, Arbetskamraterna i Primärvårdens Sjukgymnastmottagning. Gåvor var även lämnade till Cancerhjälpen, till VI-skogen, till Läkare utan gränser, till Celiakiföreningen, till MinStoraDag och till Hjärnfonden. Tal till minne av Lena hölls av Anne Pedersen, Ante Larsson för Roma IF samt maken Göran som även tackade alla som hedrat Lena denna dag.