Begravningsgudstjänst för Karl-Evert "Kalle" Söderström hölls fredagen den
15 december i Hejnum kyrka. Under det att gästerna samlades i kyrkan så spelade kantor Anne Dungner Hjellström på orgel och Clara Heineman på harpa. Som inledning spelade Signe Hjellström "O, du härlighetens sken" av Johann Sebastian Bach på orgel och därefter spelade kantorn psalm 271 "Närmare, Gud, till dig" vilken sjöngs gemensamt. Mats Heineman förstärkte psalmerna med trumpet. Richard Wottle var officiant och i sitt griftetal utgick han från Johannesevangeliet 4:36 "Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans" följt av bön och överlåtelsen. Clara Heineman spelade den traditionella melodin "Greensleeves" på harpa följt av bibelord. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalmerna 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" och 300 "O, hur saligt att få vandra" och därefter framförde Mats Heineman "Gotländsk sommarnatt" av Svante Pettersson på trumpet. Till tonerna av Johann Sebastian Bachs "Preludium i e-moll" så bars Kalle ut för gravsättning. Avsked togs vid graven och som avslutning sjöngs psalm 190 "Bred dina vida vingar". Efterföljande minnesstund hölls i Bygdegården. Det hölls flera tal. Officianten läste upp minnesgåvorna som lämnats till Hejnum Bygdegårdsförening från bland andra Gutemaki AB och Hejnum Hällar Ekonomisk förening samt gåvor till Cancerfonden. Han tackade på de anhörigas vägnar och sjöng psalm 188 "Så går en dag än från vår tid" som avslutning. Blommor hade lämnats från bland andra Arbetskamraterna, Hejnum Hällar Ekonomisk förening, Vännerna i Kammarmusikveckan och från Klasskamraterna.