Begravningsgudstjänst för Irené Lautin, Fårösund, hölls i Gothems kyrka onsdagen den 17 januari 2018. Medan gästerna samlades spelade kantorn Birgit Sjöstedt Gahnfelt musik på orgeln och efter klockringningen fortsatte hon att spela den skotska folkmelodin "Amazing grace" som inledningsmusik. Solisten Stefan Larsson sjöng till eget gitarrackompanjemang Bjørn Kristiansens "Gunatt" med gotländsk text av Allan Nilsson och därefter sjöngs psalm 248 "Tryggare kan ingen vara" gemensamt. Officianten Andréa Bogren utgick i sitt griftetal från Psaltaren 23 "Herren är min herde..." varefter solisten sjöng och spelade Jimmy Millers samt Elsie och Jack Osborns "Där rosor aldrig dör" med svensk text av Donald Bergagård. Officianten förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön samt välsignelsen föregicks av psalm 271 "Närmare, Gud, till dig". Solisten framförde Jan Christer Erikssons "De sista ljuva åren" och därefter följde psalm 769 "Gud, i dina händer". Under det att kantorn spelade Evert Taubes "Så skimrande var aldrig havet" bars Irené ut till den sista vilan på kyrkogården. Avsked togs vid graven och efter slutbönen sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden" unisont. På den efterföljande minnesstunden i Församlingshemmet framförde solisten Lasse Holms och Lars Berghagens "Du är alltid en del utav mej", Allan Nilssons och Jan Ekedahls "Ändlaus veisu" samt Åge Aleksandersens "Ljus och värme" med svensk text av Benny Borg varefter sonen Nils-Ove tackade solisten för hans framförande. Officianten läste upp minnesgåvor skänkta till Demensfonden och barnbarnsbarnet Emilia samt Yvonne Tjengvall läste varsin dikt.