Begravningsgudstjänst hölls för Inger Walleberg i Stora kapellet, Visby Domkyrka, onsdagen den 10 januari. Kantor var Berith Tivell och hon spelade samlingsmusik och som inledningsmusik spelade hon "Air" av Johann Sebastian Bach varefter Maria Backlund sjöng till eget pianoackompanjemang "Där gullvivan blommar" med text av Pugh Rogefeldt och musik av Mikael Rickfors följt av att psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" sjöngs gemensamt. Officiant var Lennart Kinnander och han utgick i sitt griftetal från Psaltaren 4:9 "I frid vill jag lägga mig ned och i frid vill jag somna in" följt av bön. Stefan Åkesson sjöng till eget gitarrackompanjemang "Tears in heaven" av Eric Clapton och Will Jennings följt av överlåtelsen och bibelord. Psalmerna 134 "Gläns över sjö och strand" och 297 "Härlig är jorden" omramade begravningsbönen och Herrens bön. Avsked togs under det att kantorn spelade "Canon" av Johann Pachelbel. Maria sjöng och spelade Marie Fredrikssons "Tro" följt av slutbön och välsignelsen. Som avslutningsmusik spelade kantorn Evert Taubes "Så skimrande var aldrig havet" och därefter bars kistan ut till den väntande begravningsbilen. Den efterföljande minnesstunden hölls på Lindgården. Där läste officianten upp minnesgåvorna som var överlämnade till Läkare utan gränser från bland andra Bröderna Pettersson i Havdhem AB, till Gotlands Blomsterfond, Hjärt-Lungfonden, Diakonala hjälpverksamheten i Visby Domkyrkoförsamling och till Ung Cancer.