Begravningsgudstjänst för Inger Johansson hölls i Allhelgonakapellet fredagen den 2 februari 2018. Som inledningsmusik spelade kantorn Britta Hoas på orgeln Pererik Moraeus "Koppången" och därefter sjöng Selma, Hilda och Emelie Groop till kantorns pianoackompanjemang "En stund på jorden" av Laleh. Psalm 231 "Oändlig nåd" sjöngs gemensamt. Officianten Doris Lemke utgick i sitt griftetal från Psaltaren 23 "Herren är min herde..." varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 297 "Härlig är jorden" och psalm 190 "Bred dina vida vingar". Under avskedet i kapellet spelade kantorn stilla orgelmusik och från blomstergärden kring kistan kan nämnas blommor från bland andra Bågskytteklubben Vildkaninen. Efter slutbön och välsignelsen spelade kantorn Mikael Rickfors "Där gullvivan blommar" som avslutningsmusik. Avslutningsvis läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Cancerfonden från bland andra BK Vildkaninen. Gåvor var även skänkta till MinStoraDag från Guldklubben och Gotlands Idrottshistoriska förening samt till Cancerhjälpen.