Begravningsgudstjänst för Inga Svanström, Vallstena, hölls i Othems kyrka torsdagen den 18 januari 2018. Medan gästerna samlades spelade kantorn Kjell-Åke Stenström musik på pianot och fortsatte efter klockringningen med att spela den skotska folkmelodin "Amazing grace" som inledningsmusik. Psalm 190 "Bred dina vida vingar" sjöngs gemensamt. Officianten Andréa Bogren utgick i sitt griftetal från Psaltaren 23 "Herren är min herde…" och därefter talade sonen Lars-Gunnar till minnet av sin mor. Solisten Lotta Rodin Lundberg sjöng till kantorns pianoackompanjemang Pugh Rogefeldts och Mikael Rickfors "Där gullvivan blommar" och därefter följde överlåtelsen och bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön samt välsignelsen omramades av psalm 256 "Var inte rädd" och psalm 769 "Gud, i dina händer". Under det att kantorn spelade Johann Sebastian Bachs "Air" bars Inga ut till den sista vilan på kyrkogården. Avsked togs vid graven och efter slutbönen sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden" unisont. Minnesgåva var lämnad till Individuell Människohjälp.