Begravningsgudstjänst för Hans Öberg hölls torsdagen den 25 januari i Sanda kyrka. Kantor Erik Tibell spelade stilla musik på orgeln medan gästerna samlades och därefter den skotska folkmelodin "Amazing grace" som inledning. Han fortsatte med att ackompanjera solisten Malin Martis på piano då hon sjöng "Älska mig" av Marie Nilsson Lind och Benny Andersson. Officiant var Helén Engkvist och efter hennes inledningsord sjöngs gemensamt psalm 11 vers 1, 3 och 6 "O store Gud". Officianten utgick i sitt griftetal från Psaltaren 23:1-2 "Herren är min Herde, ingenting skall fattas mig" följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Begravningsbönen och Herrens bön föregicks av psalm 251 vers 1, 2 och 4, "Var jag går i skogar, berg och dalar" och efterföljdes av psalm 201 vers 1, 2 och 5 "En vänlig grönskas rika dräkt". Avsked togs i kyrkan under det att kantorn spelade Jerker Leijons "Bön" och efter officiantens slutbön och välsignelse så avslutade solisten och kantorn akten med att framföra Allan Nilssons och Jan Ekedahls "Ändlaus veisu". Efterföljande minnesstund hölls på Suderbys Herrgård. Gåvor till minne av Hans hade överlämnats till Hjärt-Lungfonden från bland andra Vännerna i SPF Seniorerna Klinteorten, Wibble Stenvarpa-sällskap och Sanda Västergarn Centeravdelning.