Begravningsgudstjänst för Gunvor Randahl, Visby, hölls i Othems kyrka fredagen den 15 december 2017. Medan gästerna samlades spelade kantorn Matilda Ericsson musik på pianot och fortsatte efter klockringningen med att spela Johann Sebastian Bachs "Air" som inledningsmusik. Psalm 249 "Blott en dag" sjöngs gemensamt. Officianten Lena Maria Hagensen utgick i sitt griftetal från Andra Korinthierbrevet 5:1-5 "Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand." varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön föregicks av att solisten Malin Martis till kantorns pianoackompanjemang sjöng den skotska folkmelodin "Amazing grace" med text av John Newton och efterföljdes av att solisten och kantorn framförde Bjørn Kristiansens "Gunatt" med gotländsk text av Allan Nilsson. Under avskedstagandet spelade kantorn stilla pianomusik följt av slutbön och välsignelsen. Under det att kantorn spelade Svante Petterssons "Soli gynnar hälle" bars Gunvor ut till den väntande begravningsbilen. Psalm 297 "Härlig är jorden" sjöngs medan bilen sakta rullade iväg. På den efterföljande minnesstunden i Församlingshemmet inledde officianten med att läsa psalm 295 "Glädjens Herre" och senare läste växelvis officianten samt dottern Git och sonen Torbjörn upp minnesgåvor skänkta till Operation Smile från bland andra Moderaterna, Primula Hemtjänst, Slites badande vänner samt vännerna i Slite Vävstuga. Gåvor var även skänkta till Cancerfonden, till Hjärt-Lungfonden, till MinStoraDag och till Svenska kyrkans internationella arbete. Barnbarnet David Randahl läste ett brev från Gunvors gode vän Thure Stenström. Talade till minnet av Gunvor gjorde brodern Allan Gustafsson, Astrid Randahl, Torbjörn Randahl och Valter Wiklund. Avslutningsvis tackade officianten på gästernas och de anhörigas vägnar.