Begravningsgudstjänst för Gunnar Nilsson hölls i Visborgskyrkan fredagen den 12 januari 2018. Som inledningsmusik spelade kantorn Alma Hedlund Emilsson på orgeln Benny Anderssons "Tröstevisa" och därefter sjöng solisten Malin Martis till kantorns pianoackompanjemang Lasse Holms och Lars Berghagens "Du är alltid en del utav mej". Psalm 249 "Blott en dag" sjöngs gemensamt. Officianten Camilla Vallhagen utgick i sitt griftetal från Psaltaren 139:5 "Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand." varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 251:1,2,4 "Var jag går i skogar, berg och dalar" och psalm 190 "Bred dina vida vingar". Under avskedstagandet i kyrkan spelade kantorn stilla pianomusik och därefter följde slutbön och välsignelsen. Solisten och kantorn framförde Brendan Grahams och Rolf Løvlands "You Raise Me Up" varefter kantorn spelade Svante Petterssons "Gotländsk sommarnatt" som avslutningsmusik. På den efterföljande minnesstunden i Församlingssalen läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Gotlands Prostatacancerförening från bland andra Arbetskamraterna vid Lantmännen i Klintehamn. Gåvor var även skänkta till Cancerfonden, till Fonden mot Prostatacancer och till Operation Smile. Talade till minnet av Gunnar gjorde Margaret Ulander, Inez Kahlqvist och Bernt Pettersson. Avslutningsvis tackade officianten på gästernas och de anhörigas vägnar.