Begravningsgudstjänst för Gunnar Melander hölls i Roma kyrka fredagen den 24 november och som inledning sjöng Lasse Stefanz, på digitalt media, Jan Christer Erikssons "De sista ljuva åren". Kantor var Jan-Erik Ahlström och till hans orgelackompanjemang sjöngs gemensamt psalm 297 "Härlig är jorden". Officiant var Janne Manni och han höll ett personligt griftetal över Gunnar och efter bön, överlåtelsen och bibelord sjöngs psalm 231 "Oändlig nåd" följt av begravningsbönen och Herrens bön. Avsked togs under det att kantorn spelade den ryska folkmelodin "Jag har hört om en stad" och Svante Petterssons "Gotländsk sommarnatt". Efter slutbönen och välsignelsen sjöngs psalm 235 "Som en härlig gudomskälla" och som avslutning sjöng Magnus Uggla, på digitalt media, sin version av Olle Ljungströms "Jag och min far". Minnesgåvor hade överlämnats till Cancerfonden.