Begravningsgudstjänst för Erik Nylén hölls onsdagen den 17 januari i Stora kapellet, Visby Domkyrka. Under akten paraderade Gotlands Nation i Uppsalas fana. Kantor Berith Tivell spelade den svenska folkvisan "Uti vår hage" som inledning och därefter psalm 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad" vilken sjöngs gemensamt. Elisabeth Sjölander var officiant och i sitt griftetal över Erik så utgick hon från Matteusevangeliet 13:44-46 "Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den" följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalmerna 179 "Morgon mellan fjällen"
och 297 "Härlig är jorden". Avsked togs i kapellet under det att kantorn spelade Camille Saint-Saëns "Ave verum" och efter officiantens slutbön och välsignelse så avslutade kantorn akten med att spela "Sommarhagen" av Wilhelm Peterson-Berger varefter kistan bars ut till den väntande begravningsbilen och efter ett kort farväl så lämnade bilen kyrkan. Efterföljande minnesstund hölls i Församlingshuset. Gåvor till minne av Erik hade överlämnats till Läkare utan gränser från bland andra Gotlands Nation och Gotlands Hemtjänster grupp 2. Gåvor hade även lämnats till Fårö Hembygdsförening, till Gotlands Hembygdsförbund och till Gotlands Blomsterfond. Blommor var lämnade från bland andra Universitas Regia Upsaliensis Pie Lugens och Solrosen.